Introduktion

WebRTC för nyfikna #

Den här boken har skrivits av WebRTC-utvecklare för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper med världen. WebRTC For The Curious är en öppen källkodsbok skriven för de som alltid letar efter mer. Denna bok nöjer sig inte med abstraktioner.

Den här boken handlar om protokoll och API:er och inte om någon speciell programvara. Vi försöker sammanfatta RFC:er och få all odokumenterad kunskap samlad på ett ställe. Den här boken är ingen handledning och innehåller inte mycket kod.

WebRTC är en underbar teknik, men det är svår att använda. Denna bok är leverantörsagnostisk, och vi har försökt ta bort alla intressekonflikter.

Vem är den här boken för. #

  • Utvecklare som inte ens vet vad WebRTC löser och vill lära sig mer.
  • Någon som redan använder WebRTC, men vill veta mer utöver API: erna.
  • Etablerade utvecklare som behöver hjälp med felsökning.
  • WebRTC-implementerare som behöver förstå mer om en specifik del.

Skriven för att läsas flera gånger #

Denna bok är utformad för att läsas flera gånger. Varje kapitel är fristående, så du kan hoppa till vilken del av boken som helst utan att känna dig vilsen.

Varje kapitel syftar till att besvara en enda fråga med tre informationsnivåer.

  • Vad behöver lösas?
  • Hur löser vi det? Med tekniska detaljer om lösningen.
  • Vart ska du lära dig mer?

Inget kapitel kräver några förkunskaper. Du kan börja var som helst i boken och börja lära dig. Denna bok kommer också att rekommendera resurser där man kan lära sig mer. Andra böcker täcker enskilda ämnen i mycket större djup. Denna bok syftar till att lära dig hela systemet, på bekostnad av expertkunskaper om de olika delarna.

Fritt tillgängligt och respekterar integritet #

Denna bok finns på GitHub och WebRTCforTheCurious.com. Den är licensierad så att du kan använda den på det sätt du tycker är bäst. Du kan också ladda ner boken i sin nuvarande version som en ePub eller PDF på Svenska.

Denna bok är skriven av individer, för individer. Den är helt oberoende av leverantörer, så den kommer vi inte att ge några rekommendationer som kan vara en intressekonflikt.

Webbplatsen använder inte analys eller spårning.

Bli involverad! #

Vi behöver din hjälp! Denna bok är helt utvecklad på GitHub och skrivs fortfarande. Vi uppmuntrar läsarna att öppna issues med frågor om saker som vi ännu inte gjort ett bra jobb med att beskriva.

Licens #

Denna bok är tillgänglig under CC0-licensen. Författarna har avstått från alla sina upphovsrätts krav till det de bidragit med, enligt lagen. Du kan använda det här verket hur du vill och ingen attribution krävs.